OUR NEW SITE IS

COMING
SOON

STAY TUNED!

WAT DOEN WIJ?

Wij staan in voor de levering en plaatsing

van volgende activiteiten:

 algemene vloerwerken 

plaatsen van verhardingen

 algemene renovaties van woningen

 scheiden van rioleringsstelsels

 plaatsen van dakdichtingen platte daken